Välkommen till eKlients publika sidor

För mer information om eKlient se https://inera.se/eklient

Om eKlient Publika dokument Vad är eKlient?

Välkommen till eKlients publika sidor

2022-05-13

En uppdaterad version av eKlients Packeteringspolicy finns nu att hämta under Dokument

2022-04-10

En uppdaterad version av eKlients kravbibliotek finns nu att hämta under Dokument

2021-03-30

En uppdaterad version av eKlients kravbibliotek finns nu att hämta under Dokument

2020-06-23

eKlient är en tjänst från Inera som bygger på ett samarbete mellan regioner, kommuner och andra offentliga verksamheter inom Sverige. Syftet är att tillsammans ta fram gemensamma riktlinjer, samt att utveckla verktyg och tekniska lösningar för att få en så effektiv, säker och automatisk hantering av den digitala arbetsplatsen som möjligt.

Dessa sidor fungerar som ett komplement till våra officiella sidor som nås på Inera.se/eKlient

Kontakta oss för mer information

För övriga kontaktuppgifter se Inera.se/eKlient