Välkommen till eKlient!

  För ytterligare information om eKlient se https://inera.se/eklient

Om eKlient Publika dokument Vad är eKlient? Vi som arbetar här

Dokument

Nedan finns de publika dokument som producerats av eKlient för nedladdning

Stödjande

I dokument Kravbibliotek kan du läsa om de krav som gäller för att system, applikationer eller andra it-komponenter ska kunna använda E-klient som plattform.

eKlient strategi - för att realisera visionen

Innefattar bland annat övergripande mål och styrande principer för att realisera visionen om ”en gemensam digital arbetsplats för offentliga sektorn som bidrar till ett hållbart digitaliserat Sverige”.

Standarder

Gemensamma standarder ger vägledning och rekommendationer för konfiguration med hög tillgänglighet, användarvänlighet och it-säkerhet.

Regelverk och policys

Presentationer

Kontakta oss för mer information

För kontaktuppgifter se Inera.se/eKlient